OTO.NET.VN: [www.oto.net.vn] hệ thống cung cấp phụ tùng, phụ kiện ô tô hàng đầu Việt Nam

Đăng tin ngay

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng


Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Sàn TMĐT Oto.net.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite của Sàn TMĐT Oto.net.vn.

Sàn TMĐT Oto.net.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Oto.net.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Sàn TMĐT Oto.net.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Oto.net.vn, Sàn TMĐT Oto.net.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Sàn TMĐT Oto.net.vn được cung cấp trên website này.

Sàn TMĐT Oto.net.vn đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Oto.net.vn sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

  • Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

Sàn TMĐT Oto.net.vn thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

-       Thực hiện và quản lý việc đặt hàng cho Khách hàng;

-       Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

-       Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn TMĐT Oto.net.vn, những thay đổi trong quy chế hoạt động của Oto.net.vn;

-       Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;

-       Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;

-       Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sàn TMĐT Oto.net.vn;

-       Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

-       Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

  • Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Sàn TMĐT Oto.net.vn thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

-       Thông tin cá nhân như họ và tên, tên truy cập,

-       Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email.

-       Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Sàn TMĐT Oto.net.vn không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Sàn TMĐT Oto.net.vn cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho Oto.net.vn về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với Oto.net.vn qua các hình thức được công bố trên website.

  • Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Sàn TMĐT Oto.net.vn sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Oto.net.vn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Nhưng Oto.net.vn sẽ lưu lại số điện thoại/email đã đăng ký để phục vụ cho điều khoản mỗi số điện thoại/email chỉ đăng ký duy nhất 1 tài khoản trên Oto.net.vn và chỉ được đăng 3 tin miễn phí duy nhất.

  • Việc công bố thông tin thu thập

Sàn TMĐT Oto.net.vn có thể cung cấp Thông tin cá nhân từ Khách hàng cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của Oto.net.vn, khi có thông báo rằng một danh sách hoặc nội dung vi phạm các quyền lợi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. Oto.net.vn cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho:

+ Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khach hàng), giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và vi phạm chính sách của Oto.net.vn, và để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

+ Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Oto.net.vn (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng).

+ Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu Oto.net.vn gửi thông tin của bạn (hoặc bên mà bạn đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

+ Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Oto.net.vn, bạn hay bất kỳ người dùng Oto.net.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các thông tin cá nhân Oto.net.vn tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng của bạn và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email, khiếu nại gian lận và đấu thầu và danh sách lược sử hoặc bất cứ điều gì khác mà Oto.net.vn cho là có liên quan.

+ Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Oto.net.vn tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi đó, Oto.net.vn có thể tiết lộ tên, địa chỉ, thành phố, quận, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty.

+ Các đơn vị kinh doanh khác mà Oto.net.vn kế hoạch sát nhập với hoặc được mua lại bởi một cá thể kinh doanh. (Nếu một sự sát nhập như vậy xảy ra, Oto.net.vn sẽ yêu cầu đơn vị sát nhập thực thi Chính sách Bảo mật này đối với thông tin cá nhân của bạn). Nếu thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng trái với Chính sách này, bạn sẽ nhận được thông báo trước. Các Bên Thứ Ba và Các Liên Kết Sàn TMĐT Oto.net.vn có thể chuyển thông tin của quý khách cho các công ty khác trong nhóm. Oto.net.vn có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: Oto.net.vn sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Oto.net.vn có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Oto.net.vn có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu Oto.net.vn bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, Oto.net.vn không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc Oto.net.vn được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật. Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng Oto.net.vn không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà Oto.net.vn chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

  • Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn TMĐT Oto.net.vn đều có các quyền như sau:

-       Yêu xem lại các thông tin được thu thập;

-       Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

-       Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của Sàn TMĐT Oto.net.vn);

-       Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

-       Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Oto.net.vn qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Sàn TMĐT Oto.net.vn.

-       Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Sàn TMĐT Oto.net.vn các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, Oto.net.vn không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

  • Việc sử dụng Cookies trên website của Sàn TMĐT Oto.net.vn:

-       Cookies chỉ được Sàn TMĐT Oto.net.vn sử dụng để lưu lại trạng thái về cách sản phẩm Khách hàng đã xem qua trong lần truy cập cuối cùng của Khách hàng tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau.

-       Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập Trang web. Tuy nhiên Oto.net.vn muốn chỉ ra rằng việc sử dụng các tính năng trên trang web và đặt hàng chỉ được thực hiện khi có sự kích hoạt của các tập tin cookie. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ dùng xác định máy tính của bạn đến máy chủ của Oto.net.vn như là một người dùng duy nhất khi bạn truy cập các trang nhất định trên Trang web và chúng được lưu trữ bởi trình duyệt Internet của bạn trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookies có thể được sử dụng để nhận diện địa chỉ Giao thức Internet của bạn, tiết kiệm thời gian trong khi bạn đang truy cập, hoặc muốn vào, Trang web. Oto.net.vn chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho bạn trong việc sử dụng Trang web (ví dụ như để nhớ bạn là ai khi bạn muốn sửa đổi giỏ hàng của bạn mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của bạn) và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về bạn (cho Ví dụ mục tiêu quảng cáo). Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập để không chấp nhận cookies, nhưng điều này sẽ hạn chế sử dụng Trang web. Hãy chấp nhận sự đảm bảo rằng việc Oto.net.vn sử dụng cookies không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc bí mật và không có virus. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về tập tin cookies, hãy truy cập //www.allaboutcookies.org hoặc để tìm hiểu về loại bỏ cookies khỏi trình duyệt của bạn, truy cập //www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index html.

-       Oto.net.vn sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inc ("Google"). Google Analytics sử dụng cookies, các file văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookies về việc sử dụng của bạn của trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu bởi pháp luật, hoặc cho bên thứ ba để xử lý thông tin này đại diện Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được lưu giữ bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

banner- left

banner-right